Tällä hetkellä markkinoilla on tarjolla monenlaisia kasvosuojuksia eri käyttötarkoituksiin. Pakkausten merkinnöistä löytyy numeroita ja kirjaimia, joiden tulkinta voi olla haastavaa. Tämän tekstin tarkoituksena on selventää, millaisia tuotteita markkinoilta löytyy ja mitkä niiden yleisimmät käyttötarkoitukset ovat. Artikkeli selventää myös, mitä pakkausten merkinnöillä tarkoitetaan ja auttaa löytämään sopiva tuote.

Tässä tekstissä kasvosuojuksilla tarkoitetaan kaikkia kasvot peittäviä suojuksia. Kasvosuojuksilla tarkoitetaan siis sekä hengityksensuojaimia ja kirurgisia suu-nenäsuojuksia, kuluttajille tarkoitettuja kankaisia ja muista materiaaleista valmistettuja kasvosuojuksia että kaikkia itse valmistettuja kasvosuojuksia.

Miksi kasvosuojusta käytetään?

Hengityksensuojain on henkilönsuojain ja se suojaa käyttäjäänsä ilmassa olevilta hiukkasilta ja aerosoleilta. Hengityssuojainten vaatimukset on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU 2016/425).

Suu-nenäsuojuksia eli kirurgisia maskeja taas käytetään hengitystie-eriteroiskeiden leviämisen estämiseen ja ne suojaavat pääasiassa muita lähellä olevia ihmisiä ja ympäristöä. Suu-nenäsuojusten sääntely kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen lääkinnällisistä laitteista (EU 2017/745).

Kuluttajille suunnattujen maskien avulla voidaan vähentää yskimisen ja aivastelun aiheuttamaa pisaroiden leviämistä ja siten suojata muita eli ne sopivat käytettäväksi, kun halutaan välttää mahdollisen tartunnan leviäminen pisaratartuntana omasta uloshengitysilmasta. Maski voi estää käyttäjää myös koskettamasta omia kasvojaan ja täten estää viruksen leviämistä.

Sekä henkilönsuojaimissa että terveydenhuollon käyttöön tarkoitetuissa suu-nenäsuojuksissa tulee olla CE merkki, joka on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien direktiivien ja asetusten vaatimukset. Kuluttajille myytävissä kasvomaskeissa taas ei saa olla CE-merkkiä, jos ne eivät täytä vaatimuksia, joilla varmistetaan niiden suojaavuus ja käytön turvallisuus, jolloin niitä ei myöskään saa nimittää hengityksensuojaimiksi tai suu-nenäsuojuksiksi. Vaatimukset löytyvät hengityksensuojainten osalta henkilönsuojainasetuksesta EU 2016/425 ja suu-nenäsuojusten osalta lääkinnällisten laitteiden EU asetuksesta EU 2017/745. Tarkemmat tekniset vaatimukset ovat standardeissa EN 149 (hengityksensuojaimet) ja EN 14683 (suu-nenäsuojukset).

Millaisia kasvosuojuksia markkinoilta löytyy?

Itse tehdyt tai kaupasta ostetut kankaiset ja kuitukankaiset kasvosuojukset eivät ole virallisia hengityksensuojaimia, eivätkä viranomaisen valvomia lääkinnällisiä laitteita. Ne eivät suojaa kantajaansa infektiotartunnoilta. Niin sanotut kansanmaskit saattavat kuitenkin vähentää kantajan omien yskimisen ja aivastelun kautta leviävien pisaroiden pääsyä ympäristöön ja voivat siten suojata muita ihmisiä. Kankaisen kasvosuojuksen teho riippuu käytetystä kankaasta ja maskin istuvuudesta käyttäjän kasvoilla. Kasvosuojuksen pukemisessa, käytössä ja puhdistamisessa tai hävittämisessä tulee noudattaa viranomaisten ohjeistamia toimintatapoja. Väärin käytettynä kankainen tai kertakäyttöinen kasvosuojus voi toimia virusten levittäjänä. Alla linkki THL:n videoon, jossa ohjeistetaan oikea kasvomaskin käyttäminen ja käsittely.

https://youtu.be/TEyRtvIJqII

Kansanmaskeja paremman suojaustehon antaa kirurginen suu-nenäsuojus. Kirurginen suu-nenäsuojus vähentää altistumista taudinaiheuttajille tilanteissa, joissa on pisaratartunnan vaara. Terveydenhuollon työntekijät käyttävät kirurgista suu-nenäsuojusta yleensä suojaamaan potilasta hoitajien uloshengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta sekä estämään esimerkiksi steriilissä leikkaussalissa instrumenttien kontaminoitumisen. Sairaalassa suu-nenäsuojuksia käytetään potilailla suojaamaan heitä sairaalainfektioilta tai suojaamaan ympäristöä potilaalta. Kirurginen suu-nenäsuojus ei suojaa käyttäjäänsä ilmateitse tarttuvilta taudeilta.

Standardi EN 14683 määrittää kolmen tyyppisiä suu-nenäsuojuksia: tyyppi I, II ja IIR. I tyypin suu-nenäsuojusta käytetään yleensä potilailla ja II ja IIR ovat terveydenhuollon työntekijöiden käytössä. IIR-merkintä tarkoittaa, että kirurginen suu-nenäsuojus suojaa roiskeilta esimerkiksi toimenpiteiden yhteydessä tai eristyspotilaiden hoidossa. Suu-nenäsuojusten pakkauksessa oleva BFE (Bacterial Filtration Efficiency) merkintä puolestaan tarkoittaa materiaalin vastustuskykyä bakteerien tunkeutumiseen.

Hengityksensuojain suodattaa ympäröivän ilman hiukkas- ja nesteaerosoleja, kun suojain on tiiviisti kasvoilla. Terveydenhuollon piirissä suojaimia käytetään pääasiassa sairaaloissa, kun hoidetaan potilasta, joka sairastaa ilmateitse (hiukkaskoko alle 5μm) tarttuvaa tautia ja tehtävässä toimenpiteessä muodostuu virusaerosoleja. Hengityksensuojaimia on olemassa sekä uloshengitysventtiilillä varustettuja että ilman uloshengitysventtiiliä. Uloshengitysventtiilillä varustetut suojat helpottavat hengittämistä ja suojaavat hengityksensuojaimen käyttäjää, mutta eivät estä mahdollisten virusten leviämistä ympäristöön uloshengitysventtiilin kautta.

Hengityssuojaimet jaetaan suodatustehokkuuden perusteella kolmeen luokkaan (FFP1, FFP2 ja FFP3), joista FFP3 on korkein suojausluokka. FFP lyhenne muodostuu sanoista: FF=filtering facepiece (suodattava kasvo-osa), P=particle (hiukkaset). Luokituksella kerrotaan kuinka moninkertaisesti suojain vähentää hengitettävän ilman aerosolipitoisuutta 95 %:lla henkilöistä, kun suojain istuu hyvin ja käyttäjää on opastettu suojaimen käytössä.

Hengityksensuojaimessa on oltava:

  • tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä
  • valmistajan nimi, rekisteröity toiminimi tai tavaramerkki ja postiosoite
  • maahantuojan nimi, rekisteröity toiminimi tai tavaramerkki ja postiosoite.

Jos merkintöjä ei ole mahdollista kiinnittää suojaimeen, tiedot on annettava pakkauksessa tai hengityksensuojaimen mukana olevassa asiakirjassa. Hengityksensuojaimen mukana on oltava myös käyttöohjeet, Suomessa suomeksi ja ruotsiksi.

Käyttöohjeessa on oltava:

  • ohjeet suojaimen käytöstä, varastoinnista ja huollosta
  • suojaustehokkuus
  • suojausluokka
  • ohjeet lisävarusteista
  • suojainmallin tyyppitarkastaneen ilmoitetun laitoksen yhteystiedot ja tunnusnumero
  • valmistajan nimi ja osoite.

Lähteet ja linkit:

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/henkilonsuojaimet#4c8ee586