Sydäniskurilla voidaan pelastaa henkiä

Mikä on sydänpysähdys? Äkillinen sydämenpysähdys voi tapahtua kenelle tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa. Välitön hätäensiapu on elintärkeää. Sydämenpysähdyspotilaan selviytymisen mahdollisuus vähenee nopeasti hoidon saannin viipyessä ja sen vuoksi maallikkodefibrillaattorit ja tehokas painelu-puhalluselvytys ovat niin tärkeitä. Potilaan selviytymiseen kammiovärinästä vaikuttaa suoraan aika kammiovärinän alusta siihen, kun ensimmäinen defibrillaatioisku on annettu. Jos defibrillaatio annetaan 3–5 minuutin kuluessa kammiovärinän alusta, jopa 50–70  … Read More

6 keinoa lämpötalouden hallintaan- kuinka hoidetaan hypotermiasta kärsivää potilasta

Potilas paareilla Blizzard hypotermiapussiin suojattuna

6 keinoa lämpötalouden hallintaan- kuinka hoidetaan hypotermiasta kärsivää potilasta Mitä hypotermia tarkoittaa Hypotermialla tarkoitetaan normaalin ruumiinlämmön laskua ja tästä aiheutuvia muutoksia elimistössä. Jäähtymiselle altistavat korkea ikä, huono yleiskunto, väsymys, nestevajaus, alkoholi ja sairaudet. Onnettomuustilanteissa alilämpöisyyttä voivat aiheuttaa sokki, suuret verenvuodot, laajat palovammat, tajuttomuus ja märät vaatteet. Hypotermian kehittymiseen vaikuttaa tietysti myös olosuhteet tapahtumapaikalla eli hyvin moni seikka, niin ympäristöstä kuin … Read More