Käypähoito elvytys – suosituksen mukaan defibrillaatio on osa laadukasta peruselvytystä. Euroopan ja Suomen elvytysneuvostot ovat antaneet suositukset maallikoille annettavaan, ”Elvytys neuvovaa defibrillaattoria käyttäen”, PPE-D koulutukseen ja koulutuksemme pidetään näiden suositusten mukaisena. Koulutuksen kesto on 4 tuntia, jonka jälkeen kaikki koulutettavat osaavat ensiarvion, hälyttämisen ja elvytyksen neuvovaa defibrillaattoria käyttäen. Kurssin läpäisseet saavat Euroopan Elvytysneuvoston PPE-D todistuksen kurssista. 

Hankittaessa AED-laitetta on tärkeää, että käyttäjät saavat virallisen PPE-D koulutuksen. Kurssilla harjoitellaan simuloiduissa tilanteissa useaan kertaan laitteen käyttöä elvytystilanteessa. Vain tämä mahdollistaa, että tositilanteen tullessa osaa toimia oikein. Yrityksen sisäinen hälytysjärjestelmä AED-tilanteisiin on avainasemassa, jotta varhainen defibrillaatio toteutuu. Autamme teitä varmistamaan hälytysjärjestelmän tai tarvittaessa luomme ohjeistuksen varhaiseen defibrillaatioon.