Sharkmedin toimintaa ohjaavat vahvasti yrityksemme arvot:

  • Asiakastyytyväisyys: ”Tyytyväinen asiakas on tärkein tavoitteemme toiminnassamme. Toimintamme perustuu asiakkaan turvallisuusympäristön ymmärtämiseen ja tätä kautta myös yksilölliseen palveluun. Toiminnan jatkuva kehittäminen asiakkaiden hyväksi on meille ensisijaisen tärkeää ”
  • Ammattimaisuus: ”Haluamme tarjota vankkaa ensihoidon ammattitaitoamme sekä osaamistamme asiakkaittemme käyttöön.”
  • Luotettavuus: ”Haluamme olla luotettava kumppani asiakkaillemme ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Pyrimme jatkuvaan ja avoimeen viestintään kaikkien sidosryhmiemme kanssa.”
  • Yhteiskuntavastuu: ”Haluamme toiminnallamme helpottaa asiakkaittemme työtä, vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja pitkän aikavälin tähtäimellä edistää ihmisten terveyttä. Tämä tapahtuu tuomalla markkinoille laadukkaita, innovatiivisia ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Noudatamme lakeja, minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset ja toimimme eettisesti oikein.”

Laatupolitiikkamme lähtökohtana on, että tunnistamme sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset ja täyttämällä sekä ylittämällä ne varmistamme sidosryhmien tyytyväisyyden. Tunnistamme myös toimintaamme säätelevät lait sekä viranomaisten vaatimukset ja toimimme siten, että vaatimukset täyttyvät. Pidämme huolta henkilöstön hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

Koko henkilöstömme on sitoutunut laatupolitiikan mukaiseen työskentelyyn ja mittaamme ja analysoimme toimintaamme jatkuvasti; toimimme jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista samoihin periaatteisiin. Yrityksen toimintatavat on kuvattu laatukäsikirjaan toimintaohjeiksi, joita koko henkilöstömme noudattaa.

Topi Haikala, toimitusjohtaja

Hyvinkää, 8.1.2021