Olemme erikoistuneet ensiapu- ja elvytyskoulutuksiin. Kaikki kouluttajamme ovat ensihoidon ammattilaisia, joilla usean vuoden kouluttajakokemus. Koulutukset pidetään käytäntöpainoitteisina ja tavoitteena on toimintavalmius tositilanteen sattuessa. Koulutusrunko suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja koulutus lähtee liikkeelle kartoittamalla mitä halutaan osallistujien osaavan kurssin jälkeen. Jokaisen kohteen erityisvaatimukset otetaan huomioon koulutusta suunnitellessa . Tavoitteet ja vaatimukset määrittelevät tarvittavan ajankäytön koulutuksiin. 

 

 

Ensiapukursseista meiltä löytyy:

EA1®

EA

Hätäensiapukoulutukset 4h ja 8 h

Hoitolaitoksien- ja vastaanottojen henkilökunnalle räätälöidyt ensiapu- ja elvytyskoulutukset

Koulutus pidetään teille sopivana ajankohtana ja teidän omissa tiloissanne. Tarvittaessa osan voi suorittaa e-koulutuksena.