Koulutus
Koulutukset
Koulutus
Koulutukset
Slider

Turvallisuuskoulutukset verkossa- helppoa ja kustannustehokasta

Sharkmed tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun turvallisuuskoulutuksiin. Asiakkaan tarpeet määrittelevät koulutusrungon ja prosessi lähtee liikkeelle kartoituksesta. Jokaisen kohteen
erityisvaatimukset otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa. Tavoitteet ja vaatimukset
määrittelevät tarvittavan ajankäytön koulutuksiin. Koulutusten teoriaosuus voidaan suorittaa
verkossa ja kurssia voi täydentää käytännön harjoituksilla.

Monimuotokoulutuksessa verkossa suoritettavan teoriaosuuden lisäksi harjoitellaan lähiopetuksessa käytännön toimia ja tavoitteena on toimintavalmius tositilanteen sattuessa. Kaikki kouluttajamme ovat turvallisuus-, pelastus- ja hoitoalan ammattilaisia, joilla on useiden vuosien kouluttajakokemus ja jotka ovat edelleen aktiivisesti kenttätyössä. Ensiapukouluttajillamme on SPR:n ETK-pätevyys.

Hätäensiapukurssien verkkosisällöt ovat Suomen Punaisen Ristin hyväksymät. Hätäensiapukurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut henkilö voi lunastaa kurssista SPR:n hätäensiaputodistuksen.

Verkkokoulutuksen edut:

 • Voi suorittaa osissa silloin, kun koulutettavalle parhaiten sopii, 24/7.
 • On tehokkaampi kuin perinteinen EA-kurssin teoriaosuuden läpikäyminen, jolloin jää enemmän aikaa tuottavaan työhön ja saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä.
 • Koulutuksissa voi edetä omaan tahtiinsa.
 • Oppimista seurataan kyselyillä koulutuksen aikana.
 • Ottaa huomioon erilaiset oppijat.
 • Oikeudet materiaaliin säilyvät kolme vuotta eli asioita voi kerrata tarvittaessa.
 • Ei tilavuokria tai matkakustannuksia.
 • Koulutusten ja osaamisen hallinta sekä raportointi on vaivatonta SafetyPass- järjestelmän avulla.

 

Turvallisuuskoulutukset kokonaisvaltaisesti

Elvytys neuvovaa defibrillaattoria käyttäen- kurssi (PPD-E) 

Käypähoito elvytys - suosituksen mukaan defibrillaatio on osa laadukasta peruselvytystä. Euroopan ja Suomen elvytysneuvostot ovat antaneet suositukset maallikoille annettavaan, "Elvytys neuvovaa defibrillaattoria käyttäen", PPE-D koulutukseen ja koulutuksemme pidetään näiden suositusten mukaisena. Koulutuksen kesto on 4 tuntia, jonka jälkeen kaikki koulutettavat osaavat ensiarvion, hälyttämisen ja elvytyksen neuvovaa defibrillaattoria käyttäen. Kurssin läpäisseet saavat Euroopan Elvytysneuvoston PPE-D todistuksen kurssista. 

Hankittaessa AED-laitetta on tärkeää, että käyttäjät saavat virallisen PPE-D koulutuksen. Kurssilla harjoitellaan simuloiduissa tilanteissa useaan kertaan laitteen käyttöä elvytystilanteessa. Vain tämä mahdollistaa, että tositilanteen tullessa osaa toimia oikein. Yrityksen sisäinen hälytysjärjestelmä AED-tilanteisiin on avainasemassa, jotta varhainen defibrillaatio toteutuu. Autamme teitä varmistamaan hälytysjärjestelmän tai tarvittaessa luomme ohjeistuksen varhaiseen defibrillaatioon.

TECC-koulutus

Sharkmed kouluttaa muun muassa viranomaisia TECC-asioissa. Kouluttajamme ovat TEMS-ryhmästä monien vuosien kokemuksen omaavia henkilöitä. TECC-koulutusta voidaan pitää sovellettuna myös siviilipuolen ensihoito-organisaatioille. Tällöin keskitytään taktisten monipotilastilanteiden erityisvaatimuksiin.

Muut koulutukset

 • Alkusammutus- ja pelastautumiskoulutus
 • Uhka- ja vaaratilannekoulutus
 • ICT-turvallisuuskoulutus
 • Työturvallisuuskortti

Ensiapukurssit 

Olemme erikoistuneet ensiapu- ja elvytyskoulutukseen. Kaikki kouluttajamme ovat ensihoidon ammattilaisia, joilla usean vuoden kouluttajakokemus. Koulutukset pidetään käytäntöpainoitteisina ja tavoitteena on toimintavalmius tositilanteen sattuessa. Asiakkaan tarpeet määrittelevät koulutusrungon ja koulutus lähtee liikkeelle kartoituksesta: mitä halutaan, että koulutettavat osaavat koulutuksen jälkeen. Jokaisen kohteen erityisvaatimukset otetaan huomioon suunnitellessa koulutusta. Tavoitteet ja vaatimukset määrittelevät tarvittavan ajankäytön koulutuksiin. 

Elvytyskoulutukset pidämme Euroopan elvytysneuvoston suosituksien mukaisesti. PPE-D kurssilla kerrataan peruselvytys ja sen jälkeen simuloiduissa tilanteissa harjoitellaan defibrillaattorin käyttöä useaan kertaan. Jokaisella koulutusparilla on oma harjoituslaite ja harjoitusnukke. Erittäin tärkeänä tehokkaan oppimisen takaamiseksi olemme nähneet useamman kouluttajan käytön koulutuksissa, jos koulutettavien ryhmäkoko on suuri. 

Meiltä myös EA1-, EA2- ja Hätäensiapukoulutukset sekä hoitolaitoksien- ja vastaanottojen henkilökunnalle räätälöidyt ensiapu- ja elvytyskoulutukset ! 

Koulutus pidetään toivomananne ajankohtana ja tulemme luoksenne pitämään koulutukset.

Ensihoitokoulutus

Sharkmed tarjoaa laadukkaita, ammattilaisten (ensihoitajien) pitämiä ensihoitokoulutuksia muun muassa terveyskeskusten moniammatillisille hoitoryhmille.

Esimerkkejä pitämistämme ensihoitokoulutuksista:

 • ALS (Advanced Life Support) elvytyskoulutus
 • Lämpötalouskoulutus 
 

Ota yhteyttä!