Sharkmedical Training tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun turvallisuuskoulutuksiin. Asiakkaan tarpeet määrittelevät koulutusrungon ja prosessi lähtee liikkeelle kartoituksesta. Jokaisen kohteen erityisvaatimukset otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa. Tavoitteet ja vaatimukset määrittelevät tarvittavan ajankäytön koulutuksiin. Koulutusten teoriaosuus voidaan suorittaa verkossa ja kurssia voi täydentää käytännön harjoituksilla.

Monimuotokoulutuksessa verkossa suoritettavan teoriaosuuden lisäksi harjoitellaan lähiopetuksessa käytännön toimia ja tavoitteena on toimintavalmius tositilanteen sattuessa. Kaikki kouluttajamme ovat turvallisuus-, pelastus- ja hoitoalan ammattilaisia, joilla on useiden vuosien kouluttajakokemus ja jotka ovat edelleen aktiivisesti kenttätyössä. Ensiapukouluttajillamme on SPR:n ETK-pätevyys.

Hätäensiapukurssien verkkosisällöt ovat Suomen Punaisen Ristin hyväksymät. Hätäensiapukurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut henkilö voi lunastaa kurssista SPR:n hätäensiaputodistuksen.

Verkkokoulutuksen edut:

  • Voi suorittaa osissa silloin, kun koulutettavalle parhaiten sopii, 24/7.
  • On tehokkaampi kuin perinteinen EA-kurssin teoriaosuuden läpikäyminen, jolloin jää enemmän aikaa tuottavaan työhön ja saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä.
  • Koulutuksissa voi edetä omaan tahtiinsa.
  • Oppimista seurataan kyselyillä koulutuksen aikana.
  • Ottaa huomioon erilaiset oppijat.
  • Oikeudet materiaaliin säilyvät kolme vuotta eli asioita voi kerrata tarvittaessa.
  • Ei tilavuokria tai matkakustannuksia.
  • Koulutusten ja osaamisen hallinta sekä raportointi on vaivatonta SafetyPass- järjestelmän avulla.