sanna.nordman

Tietoa Sanna Nordman

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Sanna Nordman on luonut 6 artikkelia.
28 8.2020

Miten eri kasvosuojukset eroavat toisistaan?

Tällä hetkellä markkinoilla on tarjolla monenlaisia kasvosuojuksia eri käyttötarkoituksiin. Pakkausten merkinnöistä löytyy numeroita ja kirjaimia, joiden tulkinta voi olla haastavaa. Tämän tekstin tarkoituksena on selventää, millaisia tuotteita markkinoilta löytyy ja mitkä niiden yleisimmät käyttötarkoitukset ovat. Artikkeli selventää myös, mitä pakkausten merkinnöillä tarkoitetaan ja auttaa löytämään sopiva tuote. Tässä tekstissä kasvosuojuksilla tarkoitetaan kaikkia kasvot peittäviä suojuksia. Kasvosuojuksilla tarkoitetaan siis sekä hengityksensuojaimia ...

17 12.2019

Vaikuttaako ensihoitoreppu hoidon tehokkuuteen?

Sharkmed teki kolme vuotta yhteistyötä ensihoito-organisaatioiden kanssa ja keräsi palautetta sadoista hoitotilanteista. Vastauksia haettiin kysymyksiin; Minkälainen kantolaiteratkaisu hoitovälineille toimisi parhaiten tämän päivän vaativassa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa? Mitä alan ammattilaiset, ensihoitajat pitävät tärkeinä ominaisuuksina kantolaitteessa eli repussa tai laukussa. Monien testijaksojen jälkeen ratkaisuksi muodostui FinEMS Berlin reppu. Se pohjautuu laadukkaaseen PAX Berlin 2 ensihoitoreppuun mutta on täysin kustomoitavissa asiakkaan vaatimuksia ...

22 1.2019

Miten valita sinulle sopiva stetoskooppi

Stetoskooppia valitessa on ensisijaisesti tärkeä miettiä, mihin käyttötarkoitukseen se tulee. Esimerkiksi verenpaineen mittaukseen riittää yksinkertaisempi stetoskooppi, kun taas esimerkiksi kardiologin käyttöön vaaditaan stetoskooppi, jolla mm. kuulee tarkasti eri taajuudet. Korkea akustinen herkkyys siis vaihtelee malleittain ja vaatimustaso vaihtelee yleisten fyysisten arviointien tekemisestä yksityiskohtaisen diagnostisen auskultaation suorittamiseen. Toiminnallisuuden lisäksi stetoskoopilla voidaan ilmentää omaa persoonaa, jolloin esimerkiksi letkun värivaihtoehdoilla voi olla ...

7 12.2018

Työkoiran ensiavun alkeet

Koira / K9 (canine) Suomesta löytyy vuonna 2018 tilastokeskuksen tietojen mukaan noin 700000 koiraa ja koirarotuja on Suomessa kennelliiton tietojen mukaan yli 300. Voidaankin sanoa, että koira on yksi yleisimmistä ja rakastetuimmista lemmikeistä ja sitä sanotaan usein myös ihmisen parhaaksi ystäväksi. Koiran elinikä on keskimäärin 10-15 vuotta ja sen hoitaminen vaatii omistajalta lempeyttä ja johdonmukaisuutta sekä pitkäjänteisyyttä, sillä jo ...

5 11.2018

Sydäniskurilla voidaan pelastaa henkiä

Mikä on sydänpysähdys? Äkillinen sydämenpysähdys voi tapahtua kenelle tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa. Välitön hätäensiapu on elintärkeää. Sydämenpysähdyspotilaan selviytymisen mahdollisuus vähenee nopeasti hoidon saannin viipyessä ja sen vuoksi maallikkodefibrillaattorit ja tehokas painelu-puhalluselvytys ovat niin tärkeitä. Potilaan selviytymiseen kammiovärinästä vaikuttaa suoraan aika kammiovärinän alusta siihen, kun ensimmäinen defibrillaatioisku on annettu. Jos defibrillaatio annetaan 3–5 minuutin kuluessa kammiovärinän alusta, jopa ...

15 10.2018

6 keinoa lämpötalouden hallintaan- kuinka hoidetaan hypotermiasta kärsivää potilasta

6 keinoa lämpötalouden hallintaan- kuinka hoidetaan hypotermiasta kärsivää potilasta Mitä hypotermia tarkoittaa Hypotermialla tarkoitetaan normaalin ruumiinlämmön laskua ja tästä aiheutuvia muutoksia elimistössä. Jäähtymiselle altistavat korkea ikä, huono yleiskunto, väsymys, nestevajaus, alkoholi ja sairaudet. Onnettomuustilanteissa alilämpöisyyttä voivat aiheuttaa sokki, suuret verenvuodot, laajat palovammat, tajuttomuus ja märät vaatteet. Hypotermian kehittymiseen vaikuttaa tietysti myös olosuhteet tapahtumapaikalla eli hyvin moni seikka, niin ympäristöstä ...

Go to Top